Undervisere og forkyndere i IM/IMU/DFS

Andreas Bøge

Ungdomskonsulent, Børkop

email

tlf.: 2160 4052

Emne:
Skide være med Luther

Hvorfor jeg synes, at det mega fedt at være luthersk. Luther sagde selv skide være med Luther - det handler nemlig ikke om, hvad han siger, men hvad bibelen siger. Kristus alene, troen alene og objektiv retfærdiggørelse får billeder at gå på, så vi måske igen kan få øje på den frihed, der ligger i de gamle støvede begreber.

Målgruppe: +IMU


Finn Najbjerg

Ungdomskonsulent, Børkop

email

tlf.: 2747 3498

Emne:

“Salmedigteren Martin Luther”

Ca. 60 minutter med Power Point fremvisning, hvor vi hører om Luther og hans salmedigtning. Vi synger nogle af hans salmer.

Målgruppe: Eftermiddags- og aftenmøder


Palle Kure

Missionær, Aakirkeby

email

tlf.: 2344 1373

Emne:
Reformationen i pensel- og pennestrøg

Reformationen sætter sig spor i samtidens billedkunst, og budskabet udbredes også på tryk. Et oplæg på 35 minutter med eksempler på reformationstidens billedkunst, og fokus på reformationens hovedtema. (Oplægsholder medbringer evt. projektor)

Målgruppe: Unge og voksne


Filip Torp Kildeholm

Ungdomskonsulent Region Århus

email

tlf.: 3025 5882

Emne:
Luther om forudbestemmelsen, den frie vilje og nåden

Luther siger både, at vi er forudbestemt til frelse og at vores vilje er ufri. Men hvis jeg er forudbestemt til frelse, betyder det så ikke, at andre er forudbestemt til fortabelse? Er vores evige skæbne da ikke overladt til en ond Guds forgodtbefindende?

Emne:
Luthers forståelse af Guds rige.

Har Luther mon noget at sige om, hvordan vi kan forstå Guds rige? Ja, det har han - og hans forståelse griber ind i alle kerneområderne af hans teologi. 

Målgruppe: Voksne og unge


Henrik Dideriksen

Missionær, Skive

email

tlf.: 3025 4438

Emne:
Lov og Evangelium Det koster alt og det er gratis! (evt. to timer, så det er om lov i første time og evangelium i anden time)

Emne:
Retfærdiggørelse Hvad Jesus gør for mig!

Emne:
Helliggørelse Hvad Jesus gør i mig!

Emne:
Forskellen på Luthersk kirke og Frikirker!

Emne:
Arvesynd. 

Målgruppe: Unge og voksne


Sprint Korsholm

undervisningskonsulent, Børkop

email

tlf.: 2396 0658

Overordnet emne:
Den lutherske smørklat Under denne overskrift kan der sættes fokus på en eller flere af de ting, den lutherske tradition er særligt beriget med. Alt efter, hvad aftale, kan det være:

Emne:
Gratis. Frelsen er absolut gratis. Jesus har gjort det alt sammen. Dette går imod vores naturlige tilbøjelighed til at ville have en religion, der går på ”noget-for-noget”. Vi befries helt fra at skulle leve et kristenliv, hvor vi er ængstelige for, om vi er ”gode nok”.

Emne:
Guds synlighed. Dybest set er vores kontakt til Gud, at vi tror på ham uden at kunne se eller høre eller mærke ham. Men samtidig har han givet os nogle steder, hvor vi alligevel kan bruge disse sanser i mødet med ham. Nadveren, Bibelen og Dåben er de vigtigste.

Emne:
Guds usynlighed. De fleste kristne oplever i perioder, at Gud synes langt væk. Og de ting, der sker i mit liv, ser slet ikke ud til at harmonere med, at Gud er almægtig og kærlig. Den lutherske tradition giver gode svar ind i disse vanskelige situationer.

Emne:
Dåben. I dåben får vi så tæt en forbindelse med Jesus, at det overstiger vores fatteevne. Men det er til at leve med – hver eneste dag resten af livet. Den lutherske tradition lægger meget vægt på alt den daglige gavn, vi har af vores dåb.

Emne:
Bibelen alene. Den lutherske kirke har intet imod trosbekendelser eller forsamlinger af kirkeledere, der vedtager nogle beslutninger. Men alle disse ting er underordnet Bibelen.

Målgruppe: Voksne og unge. Bruger PowerPoint og uddeler gerne ark med


Bjarne Hvidberg

missionær, Tistrup

email

tlf.: 2612 3891

Emne:
Luther: Tro, engagement og liv!

At Luther blev mere end en from munk, skyldes troen, og hans overbevisning om, at troens konsekvenser må helt ind under huden. Luther stod personligt inde for det han sagde. Dette tvang ham ud i livet, og han blev nødt til at forholde sig til livets mangfoldighed, netop fordi han forholdt sig til troen.

Målgruppe: Voksne


Anders Graversen

Daglig leder i IKC, København

email

tlf.: 6127 3022

Emne:
Muslimers ønske om frihed og fred

Vi ser i disse år en mindre vækkelse blandt muslimer. Der er en historisk uset interesse og overgivelse til Kristus fra muslimer som søger frihed og fred. Martin Luther lærer os ud fra bibelen, hvilken frihed og fred Gud ønsker at give os.

Målgruppe: Voksne og unge


Bjarne Gertz Olsen

Konsulent for mission, Fredericia

email

tlf.: 2311 8345

Emne:
Lov og evangelium – en nøgle til at forstå Bibelen. For Martin Luther var opdagelsen af forskellen på lov of evangelium i Biblen en ny verden som åbnede sig. Lov og evangelium er en nøgle til at forstå Biblen – ja til at forstå Gud. Det er meget vigtigt ikke at skille lov og evangelium, men netop at skelne imellem loven og evangeliet.

Emne:
Sakramenterne dåb og nadver er synlige Gud Ord. I den Evangelisk Lutherske kirke har vi to sakramenter: Dåb og nadver. Et sakramente, som er en hellig handling består af et løfte ord af Jesus Kristus og et synligt element. Hvorfor er dåben nødvendig til frelse? Hvad er dåben og hvad gavner dåben? Hvad er nadveren og hvad gavner nadveren?

Emne:
Den Lille Katekismus kan vi ikke komme udenom! Den danske folkekirke har fem bekendelsesskrifter og et af disse er Den Lille Katekismus skrevet af Martin Luther. Den Lille Katekismus indeholder i en kortfattet og simpel form, hvad der er kristentroens lære og indhold. Hvorfor skrev Martin Luther den lille katekismus? Hvem var målgruppen? Hvad er indholdet?

Emne:
Den Augsburgske bekendelse – hvorfor er vi evangelisk-lutherske? I den danske folkekirke har vi tre oldkirkelige bekendelser og to lutherske. Bekendelsesskrifterne, som er underordnet Bibelen udtrykker, hvad der er den Bibelske lære. Bibelen og bekendelsesskrifterne er kirkens grundlag. Der vil blive sat særligt fokus på indholdet i Den Augsburgske bekendelse, som blev overrakt kejseren på rigsdagen i Augsburg i år 1530.

Emne:
Bibelen mere end en bog. Uden Bibelen ingen kirke og ingen kristen. Hvad er Bibelen og hvorfor er Bibelen mere end en almindelig bog? Med hvilket ret kunne Martin Luther dengang og vi i dag sige om Bibelen, at det er hellig skrift? Hvad gør de bibelske skrifter krav på at være? Hvorfor har Luther lært os at læse Bibelen i lyset af Kristus?


Andre undervisere

Kurt Christensen

professor i Etik og Religionsfilosofi, Menighedsfakultetet:

email

tlf.: 7356 1252

Emne:

Salmedigteren Martin Luther

• Når vi nu frelses ved tro alene, hvad skal gode gerninger så gøre godt for? Luther og det kristne liv 

• Har Luthers fortolkning af de ti bud nogen relevans i dag? 

• Er staten ikke "djævelens værk"? Luthers forståelse af det kristne samfundsansvar

Målgruppe: Eftermiddags- og aftenmøder


Asger Chr. Højlund

professor, Menighedsfakultetet

email

tlf.: 7356 1251

Emne:

• Luther og hans anliggende 

• Luthers lille katekismus 

• ”Hvad der driver på Kristus”. Luthers bibelsyn 

• Var der brug for en reformation?


Kurt E. Larsen

professor i Etik og Religionsfilosofi, Menighedsfakultetet

email

tlf.: 7356 1253

Emne:

• Martin Luther 1517-2017 - hvad var reformationen? Hvordan har den præget Danmark? 

• Luthers liv og salmer 

• Luther og de lutherske kirker i verden i dag  


Thomas Bjerg Mikkelsen

cand.mag., fakultetsleder, Menighedsfakultetet

email

tlf.: 7356 1241

Emne:

Gud skjuler sig i hverdagen. Luthers tanker om det almindelige liv.


Carsten Vang

lektor i Gammel Testamente, Menighedsfakultetet

email

tlf.: 7356 1254

Emne:

Luther og Helligånden


Annoncer