Et år med LutherUdgivet 2016

Citater af Martin Luther til hver dag i året. »Et år med Luther« rummer 366 tekster af den mand, der i 1517 gav startskuddet til reformationen. Her kan du hver dag møde reformatoren Martin Luther i al hans bramfrihed og forbavsende aktualitet. 500 år efter er hans tekster stadig forfriskende og relevante.

lohse.dk/nyheder/et-ar-med-luther.html

Katekismus UpdatedUdgivet 2016

Der ligger mange guldklumper gemt i den evangelisk-lutherske tro. Men de skal graves frem. Katekismus Updated er en hjælp til det. Katekismus Updated læner sig kraftigt op ad Luthers lille Katekismus. Men sproget er forenklet, og på indholdssiden er der foretaget udeladelser og tilføjelser. I Katekismus Updated finder du enkle forklaringer til de vigtigste led i den kristne tro.

lohse.dk/katekismus-updated-1.html

Evangeliet genopdagetUdgivet 2015

Gene Edward Veith brugte mange år på en lang og rastløs vandring i det kirkelige landskab, indtil han til sidst (og til sin store overraskelse) fandt evangeliet og sit åndelige hjem i den lutherske kirke. Bogen er hans skildring af denne pilgrimsrejse og samtidig en indføring i luthersk tradition og teologi. Læs bogen, og (gen)opdag selv nogle af de helt centrale punkter i både evangeliet og den lutherske teologi.

lohse.dk/evangeliet-genopdaget.html

Jesu afskedstale I og IIUdgivet 2016

Udgivet af Luthersk Missionsforenings Højskoles elevforenings forlag. Luthers prædikener til Jesu afskedstale i Joh 14-17. Luther prædiker i et enkelt og jævnt sprog. Han taler direkte til menigmand, og det er relevant læsning også for os omtrent 500 år efter, prædikenerne blev holdt.

lohse.dk/jesu-afskedstale-praedikener-over-joh-14.html

lohse.dk/jesu-afskedstale-praedikener-over-joh-15-16.html

Luthersk guldUdgivet 2010

»Luthersk guld« er et anderledes bibelstudiehæfte med stærke og personlige tanker om Skriften, Kristus, troen og nåden samt dåb, nadver og forkyndelse. Bogens oplæg og opgaver knytter bibelteksterne tæt sammen med vores liv og kan bruges som udgangspunkt for gode samtaler.

lohse.dk/luthersk-guld.html

KristusmystikUdgivet 2008

»Jeg er temmelig begejstret for denne bog! At kunne forene det lutherske fokus på Kristus for os med det fokus på Gud som den nærværende, som så megen nyere åndelig litteratur er præget af. Mange vil på forhånd afvise et sådant projekt … Det er en bog, hvor tankerne hænger sammen. Men det er sandelig også en bog, der går til hjertet.« Asger Højlund

lohse.dk/kristusmystik-om-luthersk-spiritualitet.html

Luther stærke sagerUdgivet 2017

10 Luther-tekster udvalgt og kommenteret af Asger Højlund, Jakob S. Højlund, Jesper Bacher, Henrik Nymann Eriksen, Peter Nord Hansen, Peter Olsen, Henrik Højlund, Finn B. Andersen, Martin Schwarz Lausten og Steen Skovsgaard.

En spændende buket af tekster, som bringer nogle af Luthers helt centrale skrifter frem i lyset og peger på det, som også i sin tid forvandlede Luthers liv. De ti skribenter har skrevet en kort introduktion til teksten, hvor de fortæller om den historiske baggrund og begrunder deres valg.

Efter introduktionen kan du læse selve Luther-teksten.

lohse.dk/luther-staerke-sager-10-luther-tekster.html

Urimeligt godt nytUdgivet 2017

Asger Højlund beskriver i denne bog Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser.

Det afgørende nybrud, som førte til reformationen, var Luthers nye forståelse af Bibelens indhold og dermed af, hvad der er det bærende i den kristne tro.

Dette evangeliske gennembrud og de konsekvenser, det fik for teologi, etik og samfundsliv, er baggrunden for denne fremstilling, som giver en grundig, men samtidig lettilgængelig indføring i de reformatoriske hovedtemaer.

lohse.dk/urimeligt-godt-nyt.html

Kirke og øvrighed i et pluralistisk samfundUdgivet 2017

Redigeret af Jeppe Bach Nikolajsen

Antologi om hvordan vi i dag forstår og kan anvende Luthers toregimentelære.

»Velskrevet. Velredigeret. En oplysende bog om Luthers forståelse af relationen mellem kirke og samfund. En eminent øjenåbner til Luthers toregimentelære. En god hjælp til at gennemtænke kirkens udfordringer i dagens pluralistiske samfund.«

Flemming Kofod-Svendsen, ph.d., fhv. minister og sognepræst

lohse.dk/kirke-og-ovrighed-i-et-pluralistisk-samfund.html

Store Galaterbrevskommentar IUdgivet 2017

af Martin Luther

I anledning af reformationsjubilæet har forlaget Credo valgt at genudgive dette vigtige Luther-skrift for danske læsere i en ny udgave. 

Luthers »Store Galaterbrevskommentar« indeholder Luthers reformatoriske hovedtanker. Vi håber, at læserne vil få en dybere forståelse for den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse og den frihed den giver.

I den nye udgave er bibelhenvisningerne ajourført, så de henviser til 1992-udgaven.

lohse.dk/store-galaterbrevskommentar-i.html

Derfor er jeg lutherskaf Daniel Preus

Denne bog handler ikke først og fremmest om Luther, men om Jesus. Daniel Preus ønsker at vende vores fokus mod Jesus og fremhæver de befriende evangeliske sandheder, som Luther genopdagede. 

»Jeg er luthersk af samme grund, som jeg er kristen. Ikke på grund af et valg, men af nåde ...

Denne bog er da først og fremmest en bog om Jesus. Han er hjertet, det afgørende centrum i den kristne tro og vores eneste håb.«

Uddrag fra bogen

lohse.dk/derfor-er-jeg-luthersk-jesus-i-centrum.html


Udgivelser på andre Forlag

Sigurd Barret

Forventes udgivet i 2017

Vi lytter til Luther

Et musikalsk formidlingsprojekt til kirker og hjem. Projektet består af en bogudgivelse på Politikens Forlag med tilhørende sange samt 12 film med Sigurd og tøjdyret Snapper, som fortæller om Luthers liv, ideer og betydning, og om Hans Tavsen og Reformationen i Danmark. Derudover en sangbog og pædagogisk materiale til kirke og skole (udgivet på forlaget Dansk Sang).

Niels Henrik Arendt

Frihed - Martin Luther i kort form, Anis 2015

Med afsæt i fem temaer, der hver præsenteres med eksempler fra Luthers egne skrifter, lægger bogen op til en refleksion over Luthers betydning – i sin samtid og i dag

Heinz Schilling

Martin Luther – rebel i en omvæltningstid Kristeligt Dagblads forlag 2014

Professor i historie Heinz Schilling har skrevet en uddybende biografi om manden der reformerede katalocismen. Martin Luther er her portræteret, og det samme er hans betydning for sin samtid.

Arne Helge Teigen

Ny-kalvinisme: en orientering Oslo 2014

Teigen stiller løbende en luthersk forståelse overfor den calvinske, og giver dermed læseren en optimal mulighed for at se spændingerne og forskellene. Forfatteren slutter de fleste punkter af med en kort diskussion mellem de to synspunkter.

Martin Schwartz Lausten

Reformationen i Danmark Eksistensen 2016

Reformationen er en vigtig epoke i Danmarks historie – det er her, vor kultur ændres fra et katolsk til et protestantisk grundlag. Martin Schwarz Lausten gennemgår den historiske udvikling på en sådan måde, at bogen kan læses uden større kirkehistoriske eller teologiske forudsætninger.

Annoncer